Privacy policy

Yana Gifts VOF respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze website. Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien en om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Yana Gifts VOF. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (AVG/GDPR), en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in onze database. Ze zullen alleen gebruikt worden in verband met de marketing van producten en diensten van Yana Gifts VOF.

Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het publiceren van fouten en weglatingen op deze website. Technische wijzigingen zijn mogelijk, aangezien producten steeds worden verbeterd. Alle producten zijn onderworpen aan leverbaarheid.

Alle auteursrechten, ontwerprechten en de intellectuele eigendomsrechten die bestaan in onze ontwerpen en producten en in de beelden, teksten en vormgeving van deze website blijven het eigendom van Yana Gifts VOF. Elke inbreuk op deze rechten zal krachtig worden voortgezet.

Yana Gifts VOF, gevestigd aan Iddergemstraat 59, 9470 Denderleeuw, België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jelle Stevens is de Functionaris Gegevensbescherming van Yana Gifts VOF. Hij is te bereiken via jelle@yanagifts.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yana Gifts VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jelle@yanagifts.be, dan verwijderen wij deze informatie.
    

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yana Gifts VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw offerte, bestelling en/of betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Yana Gifts VOF analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yana Gifts VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yana Gifts VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yana Gifts VOF nv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yana Gifts VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
    
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yana Gifts VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jelle@yanagifts.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yana Gifts VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jelle@yanagifts.be.